Vahinko prosessina – ensihavainnosta korjaukseen

Vahingon tapahtuessa moni miettii, miten asiat etenevät.
Varaudu ja välty yllätyksiltä tutustumalla vahinkoprosessin kulkuun jo etukäteen

1. Vahingon havainnointi

Havaitessaan vahingon huoneiston haltija ottaa yhteyttä asioiden hoitajaan (esimerkiksi isännöitsijä).
Asioiden hoitaja tai kiinteistön omistaja ottaa yhteyttä vakuutusyhtiöön.

2. Vahinkokartoituksen tilaus

Vahinkokartoituksen tilaa joko vakuutusyhtiö, kiinteistön omistaja tai asioiden hoitaja.

3. Vahinkokartoitus

Selvitetään vahingon aiheuttaja sekä aiheutuneet vauriot, myös kosteusrasitus. Raportti toimitetaan sekä tilaajalle (asioiden hoitaja) että vakuutusyhtiölle.

4. Korvauspäätös

Vakuutusyhtiö tekee vahingon korvattavuudesta päätöksen.

5. Vaurion korjaamisen tilaus

Kiinteistön omistaja tai edustaja tilaa vaurion korjauksen, usein vakuutusyhtiön suosittelemalta taholta. Huomioitavaa on, ettei vakuutusyhtiö itse ole koskaan työn tilaaja.

6. Purkutyöt

Purkutöiden aloittamisesta sovitaan asukkaiden kanssa. Kulkutiet suojataan, alue alipaineistetaan ja purkutyöt tehdään tarpeellisessa laajuudessa.

7. Desinfiointi & kuivaustyöt

Kastuneet rakenteet desinfioidaan ja rakenteet kuivataan tarvittavalle kosteustasolle saakka. Kuivauksesta tehdään loppuraportointi ja käytetystä sähköstä ilmoitetaan sekä kiinteistön edustajalle että vakuutusyhtiöön.

8. Rakennustyöt

Jälleenrakennustyöt tehdään asiakkaan ja vakuutusyhtiön kanssa sovitusti voimassa olevia säännöksiä noudattaen. Työn jälkeen suoritetaan loppusiivous, ja siitä tehdään lopputarkastuspöytäkirja.